echografie

Wanneer je je telefonisch bij ons aanmeldt, wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek, een vroege echo rond 8 weken en een termijnecho tussen de 10 en 12 weken. Op de praktijk kunnen alle echo's behalve de 13 en 20-weken echo worden gedaan.

De echo's worden gedaan door Christel van Noppen en door Els Sevat.

De 13 wekenecho


Wat is de 13 wekenecho?

Vanaf 1 september 2021 krijgen zwangeren een echo aangeboden rond de 13e week van de zwangerschap. Dit aanbod komt naast de al bestaande 20 wekenecho om lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind op te sporen. Sommige, vaak ernstige lichamelijke afwijkingen, zijn al rond 13 weken zwangerschap te zien. De 13 wekenecho is onderdeel van een landelijke wetenschappelijke studie, de IMITAS studie. De 13 wekenecho valt, net als de 20 wekenecho, onder prenatale screening. Aanstaande ouders kiezen zelf of zij de 13 wekenecho willen laten doen. Als de echoscopist een lichamelijke afwijking bij het ongeboren kind vermoedt, krijgt de zwangere vervolgonderzoek aangeboden. Dit vindt plaats bij een Centrum voor Prenatale Diagnostiek in een academisch ziekenhuis.

De zwangere kan de 13 wekenecho alleen krijgen als zij meedoet aan de wetenschappelijke studie en toestemming geeft voor het gebruik van haar gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om de voor- en nadelen te bepalen van de 13 wekenecho. Het vroeg in de zwangerschap ontdekken van lichamelijke afwijkingen kan een voordeel zijn. Maar het kan ook leiden tot meer onrust en onzekerheid. Verder wordt in kaart gebracht hoe zwangeren, partners en zorgverleners deze echo ervaren. Als de resultaten bekend zijn, besluit het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of ook deze echo wordt aangeboden als reguliere screening tijdens de zwangerschap. De studie duurt tot en met 2024.

Tevens is er een informatiefolder over de 13 en 20wekenecho: Informatie over 13 en 20 wekenecho

De 20 wekenecho


Wat is de 20 wekenecho?

De 20 wekenecho is een medisch onderzoek. Een andere naam ervoor is het structureel echoscopisch onderzoek (SEO). Het doel is om te onderzoeken of je kindje lichamelijke afwijkingen heeft. Denk aan een open rug, een open schedel, een waterhoofd, hartafwijkingen, breuk of gat in het middenrif, breuk of gat in de buikwand, afwezigheid of afwijking van de nieren, afwijkende ontwikkeling van de botten, afwijkingen van armen of benen. De echoscopist controleert ook of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.
Het bepalen van het geslacht is niet het doel van de 20 wekenecho. Als de echoscopist het geslacht kan zien, krijg je dat alleen te horen als je daar zelf om vraagt.

Wel of geen 20 wekenecho?

Dat bepaal je zelf. Een 20 wekenecho is niet verplicht. Je bepaalt zelf of je het wil en wat je doet met de uitslag. Ook kun je op elk moment van het onderzoek stoppen. Bij de meeste kinderen zijn geen lichamelijke afwijkingen te zien. De uitslag van de 20 wekenecho kan je dan geruststellen. Maar de uitslag kan je ook ongerust maken of laten schrikken. Het is dus belangrijk dat je goed nadenkt of je de 20 wekenecho wilt. Indien gewenst krijg je in onze praktijk nog een gesprek over de 20weken echo, het zogeheten counselingsgesprek. Hierin wordt verteld wat het onderzoek inhoudt, worden de voor- en nadelen besproken en overwegingen besproken. Ook wordt er verteld hoe je een afspraak kan maken voor het onderzoek.

Wanneer is de 20 wekenecho?

Je kunt de 20 wekenecho laten maken vanaf week 18 tot aan week 21 van jouw zwangerschap, bij voorkeur in week 19 van de zwangerschap (dat is 19 weken en 0 dagen tot en met 19 weken en 6 dagen zwangerschap).

Kosten 20 wekenecho

De zorgverzekering betaalt de kosten van het uitgebreide gesprek over de 20 wekenecho en de echo zelf. Er zijn geen gevolgen voor het eigen risico van de zorgverzekering. Je hoeft dus niets zelf te betalen.

Waar vindt het plaats?

Onze praktijk werkt samen met in Zwang. In Zwang is een samenwerkingsverband van verloskundigen en gynaecologen in de regio Gouda en omstreken. In Zwang echografie werkt samen met het LUMC in Leiden.

Waar vindt je meer informatie?

We raden aan vooraf te kijken op: Onderzoek van mij ongeboren kindje. Tevens is er een informatiefolder over de 13 en 20wekenecho: Informatie over 13 en 20 wekenecho