combinatietest

Veel aanstaande ouders vragen zich af of hun kind wel gezond zal zijn. Gelukkig worden de meeste kinderen gezond geboren. Met de screening op downsyndroom, edwardssyndroom en patausyndroom kunt je laten onderzoeken hoe groot de kans is dat je kind één van deze syndromen heeft. Het is altijd een eigen keuze of je gebruik wil maken van deze screenende test.

Tijdens het eerste gesprek bij de verloskundige kun je vragen stellen over dit onderzoek en krijg je indien gewenst schriftelijke informatie mee. Je kunt tijdens de intake aangeven of je gebruik wilt maken van deze test, maar je mag hier uiteraard ook eerst over nadenken (de lengte van de bedenktijd hangt af van het aantal weken dat je zwanger bent).

De test

De test bestaat uit meerdere onderdelen: een bloedonderzoek bij de moeder, een echo om de nekplooi van de baby te meten en ook de leeftijd van de moeder wordt meegenomen in de kansberekening. Van alle kinderen met het Downsyndroom wordt 85% gevonden met de combinatietest (bij de NIPT is dit 95%). Voor de andere chromosoomafwijkingen ligt dit iets lager.

 • Verschillen tussen combinatietest en nipt
 • De kosten

  De screening moet je zelf betalen. De screening kost €176,96. De kosten van de combinatietest worden sinds 1 januari 2015 niet meer vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Bij een medische indicatie worden de kosten wel vergoed.

  De kosten van het counselingsgesprek

  De kosten van het counselingsgesprek bij de verloskundige worden vergoed uit de basiszorgverzekering.

  De uitslag

  De uitslag wordt gegeven door middel van een kans. (bijvoorbeeld 1:1000). Je krijgt dus geen zekerheid. De screening kan je misschien geruststellen over de gezondheid van je kind. Maar de uitslag kan je ook ongerust maken en je voor moeilijke keuzes stellen. Je bepaalt zelf of je de screening wilt en of je bij een ongunstige uitslag een vervolgonderzoek wilt laten doen.

  Eventueel vervolgonderzoek

  Stel dat er uit de combinatietest een verhoogde kans komt, kom je in aanmerking voor de NIPT. Deze test wordt wel vergoed, maar kan ten koste gaan van het eigen risico. Wanneer hier ook een verhoogde kans uitkomt, kom je in aanmerking voor een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie, wat wel klein risico op een miskraam kan geven.

  Uitgebreide informatie vindt je op volgende links:

 • Wil ik mijn kindje laten onderzoeken
 • Screening op downsyndroom, edwardssyndroom en patausyndroom
 • Inzwang
 • Erfelijkheid
 • Waar vindt het onderzoek plaats?

  In regio Gouda e.o. wordt de combinatietest tussen de 11 en 14 weken zwangerschapsduur uitgevoerd, de echo voor de combinatietest vindt plaats in verloskundigcentrum de Poort in Leiden. Het structureel echoscopisch onderzoek (SEO), ook wel de 20 weken echo genoemd, vindt plaats rond de 18e tot 21e week van de zwangerschap bij in Zwang in Gouda. In Zwang is een samenwerkingsverband van verloskundigen en gynaecologen in de regio Gouda en omstreken. In Zwang echografie werkt samen met het LUMC in Leiden.

  Het telefoonnummer om een afspraak te maken bij In Zwang is: 0182-514 514.