combinatietest

Veel aanstaande ouders vragen zich af of hun kind wel gezond zal zijn. Gelukkig worden de meeste kinderen gezond geboren. Met de screening op downsyndroom kunt je laten onderzoeken hoe groot de kans is dat je kind downsyndroom heeft.

Tijdens het eerste gesprek bij de verloskundige kun je vragen stellen over dit onderzoek en krijg je indien gewenst schriftelijke informatie mee. Je kunt tijdens de intake aangeven of je gebruik wilt maken van deze test, maar je mag hier uiteraard ook eerst over nadenken (de lengte van de bedenktijd hangt af van het aantal weken dat je zwanger bent).

De test

De test bestaat uit meerdere onderdelen: een bloedonderzoek bij de moeder, een echo om de nekplooi van de baby te meten en ook de leeftijd van de moeder wordt meegenomen in de kansberekening.

De kosten van de screening

De kosten van het counselingsgesprek bij de verloskundige worden vergoed uit de basiszorgverzekering. De kosten van de combinatietest worden sinds 1 januari 2015 niet meer vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Bij een medische indicatie worden de kosten wel vergoed.

De uitslag

De uitslag wordt gegeven door middel van een kans. (bijvoorbeeld 1:1000). Je krijgt dus geen zekerheid. De screening kan je misschien geruststellen over de gezondheid van je kind. Maar de uitslag kan je ook ongerust maken en je voor moeilijke keuzes stellen. Je bepaalt zelf of je de screening wilt en of je bij een ongunstige uitslag een vervolgonderzoek wilt laten doen.

Eventueel vervolgonderzoek

Stel dat er uit de combinatietest een verhoogde kans komt, kom je in aanmerking voor de NIPT. Deze test wordt wel vergoed, maar kan ten koste gaan van het eigen risico. Wanneer hier ook een verhoogde kans uitkomt, kom je in aanmerking voor een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie, wat wel klein risico op een miskraam kan geven.

Uitgebreide informatie vindt je op volgende links:
Wil ik mijn kindje laten onderzoeken
Downscreening
Inzwang Erfelijkheid

Waar vindt het onderzoek plaats?

In regio Gouda e.o. wordt de combinatietest tussen de 11 en 14 weken zwangerschapsduur uitgevoerd en de screeningsecho (SEO) rond de 20e week van de zwangerschap. Dit gebeurt bij In Zwang. In Zwang is een samenwerkingsverband van verloskundigen en gynaecologen in de regio Gouda en omstreken. In Zwang echografie werkt samen met het LUMC in Leiden.

Het telefoonnummer om afspraken te maken is: 0182-514 514.